Nota de informare – clienți care se înscriu pentru a primi newsletter

Datele organizației: MUZIX GROUP ROMANIA S.R.L., având sediul în Str. Biharia Nr.26, Etaj 3, Biroul 2G, Sector 1, Bucureşti, înregistrattă la Registrul Comerțului cu nr. J40/4013/2020 și CUI 42418328, telefon 0213148106, e-mail: ro.info@muzixgroup.com

 Date de contact ale responsabilului cu protectia datelor:
ABSOLUTE PRO SERVICES SRL, Calea Plevnei nr.136, sector 6, București,  
e-mail: office@igdpr.ro


De ce și cum prelucrăm datele dvs. personale?

  1. colectăm adresa dvs. de e-mail pentru a vă transmite informații despre produsele/serviciile noastre, în temeiul consimțământului dvs. pe care-l furnizați în acest sens.

  2. adresa dvs. de e-mail va fi transmisă către firma de servicii web către care am externalizat prin contract serviciile de găzduire a site-ului; contractul dintre noi și firma de servicii web conține clauze prin care firma de servicii web se obligă să protejeze datele dvs.personale, conform Regulamentului 2016/679.

  3. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, prin apăsarea butonului Unsubscribe, existent în fiecare mesaj.

4. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs., rectificarea sau ștergerea lor, restricționarea prelucrării, aveți dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. Dacă alegeti să vă retrageți consimțământul, vom mai pastra datele încă 3 ani în temeiul interesului nostru legitim de a ne apăra în instanță. Pentru a vă exercita aceste drepturi vă puteti adresa prin transmiterea unui mesaj scris la adresa: MUZIX GROUP ROMANIA S.R.L., Str. Biharia Nr.26, Etaj 3, Biroul 2G, Sector 1, Bucureşti sau e-mail: ro.info@muzixgroup.com

5. Aveți  dreptul să depuneți plângere in fața Autorității de Supraveghere